Het bestuur van SHOUT Wageningen bestaat op dit moment uit drie enthousiaste mensen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. De taken van het bestuur lopen nogal uiteen en variëren van het coördineren van de verschillende vrijwilligerscommissies tot het zelf inspringen achter de bar tijdens feesten. Het uiteindelijke doel is om leuke en gevarieerde activiteiten aan de LHBTQ-gemeenschap aan te bieden.

De verschillende mensen en functies binnen het bestuur zijn als volgt:

Voorzitter

Kees: houdt overzicht over de stand van zaken en is verantwoordelijk voor de communicatie met de gemeente. 

Secretaris

Vacant: notuleert en behandelt alle inkomende en uitgaande post.

Penningmeester

Jip: beheert de financiën.

Vrijwilligerscoördinator

Margo: zorgt voor alles wat met vrijwilligers te maken heeft.