On January 23 at 8:00 PM we hold the General Members Meeting in the RainbowRoom.Op 23 Januari om 20:00 houden wij de Algemene Leden vergadering in de Rainbow Room De avond is toegankelijk voor alle SHOUT leden.
Wil je praten over de toekomst van SHOUT Wageningen, het voorgestelde budget voor het komende jaar, of wil je weten hoe SHOUT het vorig jaar heeft gedaan? Kom dan naar de ALV!
Koffie en thee staan klaar

Uw bestuur