De azc support commissie heeft als doel om de LHBTQ+ vluchtelingen die in de opvanglocaties in Wageningen zitten te ondersteunen. Dit wordt gedaan door het voeren van gesprekken waarbij een luisterend oor geboden kan worden over de situatie van de vluchteling. Ook wordt er in die gesprekken vaak verteld over de situatie in Nederland. Deze gesprekken worden altijd met twee commissieleden gevoerd.

De vluchtelingen zijn in het AZC vaak ook eenzaam en zitten in een isolement. Daarom worden de vluchtelingen ook uitgenodigd voor open activiteiten van SHOUT en is er een azc buddy groep van SHOUT vrijwilligers die leuke activiteiten met de vluchtelingen ondernemen om ze uit hun isolement te halen.

De commissie zowel op zoek naar mensen die gesprekken willen voeren als mensen die als AZC buddy leuke activiteiten met de vluchtelingen willen ondernemen. Een combinatie van beiden kan natuurlijk ook. Gezien we geen beschikking hebben over een tolkentelefoon, is het noodzakelijk dat je Engels spreekt. Heb je interesse en wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar info@shoutwageningen.nl