LHBT Asielzoekers

Homoseksualiteit is in Nederland gelukkig vrij goed geaccepteerd. Helaas is dit in veel andere landen niet het geval. LHBT´ers in die landen houden hun geaardheid vaak verborgen voor iedereen om hen heen, en leven in constante spanning.

Hoe goed ze ook hun best doen, soms is het niet te voorkomen dat hun geaardheid uitkomt. En dan ontstaan hele bedreigende situaties waarin mensen moeten vluchten, vaak zonder partner en eventuele kinderen.

In Nederland aangekomen worden ze net als elke vluchteling in de asielprocedure opgenomen. Maar door alles wat ze hebben meegemaakt zijn LHBT-vluchtelingen vaak erg kwetsbaar en getraumatiseerd.

 

 

Luisterend oor

In 2013 is SHOUT benaderd door Vluchtelingenwerk Oost Nederland, met de vraag of wij ondersteuning konden bieden aan een LHBT-vluchteling. Hoewel we hier geen ervaring mee hadden hebben we besloten op dit verzoek in te gaan.

Dit was het begin van de AZC Support commissie, omdat we inzagen hoe belangrijk deze steun kan zijn. Ondertussen bestaat de commissie uit een stabiele groep van ongeveer 7 mensen die wekelijks gesprekken voeren met LHBT-vluchtelingen.

Vaak is dit de eerste keer dat mensen openlijk kunnen praten over hun geaardheid en alles wat ze meegemaakt hebben.

Wij bieden dan ook vooral een luisterend oor, maar adviseren ook over het belang van openheid naar de advocaat en IND.

Daarnaast geven we een beeld van de Nederlandse homo-acceptatie en maken we ze wegwijs tussen alle beschikbare organisaties.

 

 

Meer contact

Na zo’n eerste gesprek is er vaak behoefte aan meer contact. Vooral het isolement van de AZC’s valt veel LHBT-vluchtelingen zwaar. Ze kunnen nog altijd niet open zijn over hun geaardheid omdat ze vaak met landgenoten in hetzelfde complex wonen.

Daarom nodigen we ze uit om naar onze feesten en caféavonden te komen en regelen vervoer zodat ze veilig thuis kunnen komen. Het is geweldig om te zien hoe deze mensen op zo’n avond hun ogen uit kijken en langzaam uit hun schulp kruipen.

Velen geven later aan dat zulke feesten echt van belang zijn geweest in hun verdere coming-out.

Sinds 2013 heeft de AZC Support commissie 187 LHBT-vluchtelingen gesproken uit 34 verschillende landen(cijfers tot eind 2016).

Voor vragen of bij interesse kan gemaild worden naar azcsupport@shoutwageningen.nl.