Voorlichting op de Montessorischool

Voorlichting op de Montessorischool

Vrijdag 25 maart zijn Manon (zij/haar) en ik (Lien, die/diens/hen/hun) bij de Montessorischool in Wageningen langs geweest om voorlichting te geven namens SHOUT. We zijn bij twee bovenbouwklassen langs geweest, allebei met leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Na een...
Paarse Vrijdag

Paarse Vrijdag

Op 10 december is het weer Paarse Vrijdag. Op deze dag laten scholieren en studenten zien dat zij open staan voor alle gender- en seksuele identiteiten. Shout Wageningen helpt hiervoor aandacht te vragen. Vind jij ook dat jouw onderwijsinstelling een veilige plek moet...

Portret Bi-Visibility Day: Laura

In het kader van Bi-visibility day hebben we verschillende portretten gemaakt van SHOUT-leden. Zo proberen we biseksualiteit zichtbaarder te maken en hopen we dat iedereen een beter beeld krijgt over wat ‘Bi-zijn’ nu betekent. In dit portret hebben we Laura die...

Portrait Bi-visibility day: Sophie

We have made several portraits of our fellow SHOUT-members for bi-visibility day. With this we want to make bisexuality more visible and we hope that everyone gets a better understanding about what ‘being bi’ really means. In this portrait Sophie is talking about what...

Serie review: It’s a sin

The 1980s has arrived, the soft orange and brown 70s are replaced by flashy neon, electronic synth beats and shoulder padding. It was an era of change and new insights. The neoliberal economics arise in the form of Thatcherism and Reaganomics, the end of the...
Serie recensie: It’s a sin

Serie recensie: It’s a sin

De jaren 80 zijn begonnen, het zachte bruin en oranje van de jaren 70 zijn ingeruild voor flitsend neon, elektronische synth beats en schoudervullingen. Het was een periode van verandering en nieuwe ideeën. De neoliberale economie kwam op in de vorm van tatcherism en...

IDAHOT in Wageningen

The 17th of May each year is the International Day against homophobia, biphobia and transphobia, also known as IDAHOT. On this day in 1990, the World Health Organization took homosexuality off the international list of diseases, where homosexuality was classified as a...

IDAHOT in Wageningen

Jaarlijks is op 17 mei de Internationale Dag tegen homofobie, bifobie en transfobie, ook wel bekend als IDAHOT. Op deze dag in 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, waarin...