Privacy Verklaring

SHOUT Wageningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SHOUT Wageningen verwerkt je persoonsgegevens alleen wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dat gebeurt wanneer je lid wordt van de vereniging, wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of mogelijk wanneer je meedoet aan een van onze activiteiten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Roepnaam (optioneel)
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Of je student bent of niet *
 • Als je student bent, het studieniveau en het instituut.*

* Deze gegevens hebben wij nodig ivm samenwerkingen en subsidies die afhankelijk zijn van het aantal leden dat student is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij registreren met klem alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de ledenadministratie en de e-mail nieuwsbrieven. Geen bijzondere persoonsgegevens zoals gender identificatie, religie of seksuele geaardheid worden door ons opgeslagen.

SHOUT Wageningen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betalingen
 • Het bijhouden van onze ledenadministratie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Contact met je opnemen indien dit nodig is

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SHOUT bewaart jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang je lid bent. Wanneer je het lidmaatschap opzegt, bewaren we je persoonsgegevens in een oud-leden archief zodat we je kunnen uitnodigen voor reünies en dergelijke.

Delen van persoonsgegevens met derden

SHOUT Wageningen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SHOUT Wageningen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt SHOUT Wageningen jouw persoonsgegevens soms aan andere derden, bijvoorbeeld aan mede-commissieleden, wanneer je in een commissie deelneemt. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SHOUT Wageningen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan als lid jouw persoonsgegevens ten allen tijde inzien en wijzigen op jouw persoonlijke account.

Je kunt een verzoek tot verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@shoutwageningen.nl.

Wanneer je lid bent van SHOUT op het moment dat je een verwijdering van gegevens aanvraagt, zal je lidmaatschap tegelijk met de verwijdering van je gegevens stopgezet worden.

We zullen jouw verzoek zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken honoreren.

SHOUT Wageningen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Met welke bedrijven delen wij (een deel van) jouw gegevens?

Bunq.nl
Dit is onze bank, als je bedragen naar ons overmaakt of wij moeten iets aan jou storten moeten we jouw gegevens met deze bank delen.

mollie.nl
Betalingen op onze webshop of online betalingen van jouw lidmaatschap worden door mollie.nl verwerkt.

mailchimp.com
Al onze nieuwsbrieven versturen we via MailChimp. Je kan je voor al deze nieuwsbrieven afmelden via een link onderaan de betreffende mail.

informer.eu
Onze financiele administratie staat voor een groot deel los van onze leden administratie, maar in enkele gevallen (bijvoorbeeld het uitbetalen van declaraties) komen je gegevens daar ook in terecht. Met al deze bedrijven hebben we een bewerkersovereenkomst volgens de normen van de AVG. Dat betekent dat jouw gegevens ook daar veilig en goed beschermd zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SHOUT Wageningen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SHOUT Wageningen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SHOUT Wageningen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@shoutwageningen.nl