SHOUT Algemene voorwaarden buddyprogramma

SHOUT algemene voorwaarden buddyprogramma

Het SHOUT buddyprogramma is gericht op mensen die graag naar een SHOUT activiteit willen, maar liever niet in hun eentje gaan. Door het bestuur worden deze mensen gekoppeld aan een lid van SHOUT die zich aangemeld heeft als buddymentor. Zowel de deelnemer als de buddymentor nemen hierbij de volgende regels in acht.

 

Deelnemer

  1. Je gaat verantwoordelijk om met de contactgegevens van je buddymentor.

Buddymentor

  1. Je gaat akkoord met de ‘Gedragscode voor homojongerengroepen’ van Movisie. Deze code wordt ook als leidraad genomen door het SHOUT bestuur mochten er zich problemen voordoen.
  2. Je verklaart door ondertekening de boven beschreven doelstelling van het buddyprogramma te ondersteunen.
  3. Door ondertekening van deze algemene voorwaardes verklaar je persoonlijk stabiel te zijn. Indien er tijdens de periode iets verandert in jouw stabiliteit, wat invloed kan hebben op jouw functie als buddymentor, dien je dit te melden bij het bestuur als je aan een deelnemer gekoppeld wordt.
  4. Als mentor ga je geen (seksuele) relatie aan met de deelnemer waaraan je gekoppeld bent zolang je de functie van buddymentor vervult.
  5. De ondersteuning van de deelnemer beperkt zich tot het begeleiden binnen de vereniging, en hierbij de deelnemer op zijn/haar gemak te stellen. Indien er persoonlijke problemen van de deelnemer aan het licht komen, welke een andere vorm van begeleiding vereisen, bespreek je dit met het SHOUT bestuur.
  6. Je gaat verantwoordelijk om de contactgegevens van de deelnemer.