Een Bijbels feit over homoseksualiteit? : Twee interpretaties

Christendom en homoseksualiteit, soms lijken het twee onverenigbare werelden. Zeker als het nieuws gevuld wordt met een pamflet actie waarbij zoenende mannen als bedreiging voor het gezin gezien worden. Toch zijn er ook veel christelijke homo’s en kerken waarin homoseksualiteit geen probleem is. Net als dat er veel stromingen zijn in het Christendom zo divers is ook de interpretatie van Bijbelteksten over dit thema. Samen met Christelijke studentvereniging Ichthus gaat SHOUT meerdere visies verkennen. Op 12 april komen twee sprekers ons meer vertellen over hun visie over homoseksualiteit in het geloof en de bijbel. Beide zijn ze homo, maar hun visies verschillen.

Het is op de vaste verenigingsavond van Ichthus en zij starten altijd met samen eten. SHOUT leden mogen gratis met hen mee eten die avond. Daarvoor moet je je van te voren aanmelden, zodat ze weten voor hoeveel mensen ze extra moeten koken. Je mag ook na het eten aansluiten uiteraard.
De avond vindt plaats in buurthuis Ons huis op de Harnjesweg 84, 6706 AV Wageningen.

Het programma is als volgt:

18:00 – 19:45 gezamenlijk maaltijd

19:45 – 20:00 inloop en koffie en thee

20:00 – 21:00 Wielie Elhorst en Wolter Rose vertellen beide over hun visie

21:00 – 21:05 korte (plas)pauze

21:05 – 22:00 vragen en gesprek met de sprekers over het onderwerp

vanaf 22:00 borrel

Wie zijn deze sprekers?

Wielie Elhorst

Wielie Elhorst studeerde aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Hij is predikant PKN in Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten. Voor zijn inzet voor christelijke LHBT’ers kreeg  hij van het COC in 2014 de Bob Angelo Penning.

https://www.nieuwwij.nl/personen/wielie-elhorst/

http://www.coc.nl/geloof-cultuur/predikant-met-bijzondere-opdracht-voor-de-lhbt-gemeenschap

Wolter Rose

Wolter Rose (1964) is universitair hoofddocent Semitische Talen en Geschiedenis en Cultuur van het Oude Nabije Oosten aan de Theologische Universiteit Kampen. Rose studeerde theologie aan deze universiteit, Semitische talen in Leiden en theologie in Oxford, waar hij in 1997 promoveerde op een studie over het Oude Testament. Sinds 2006 schrijft hij geregeld over homoseksualiteit en zijn keus te leven zonder partner. Ook is hij bestuurslid bij de organisatie Hart van homo’s, die homoseksuele jongeren helpt om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.

http://www.kontekstueel.nl/35-algemene-artikelen/1095-nr5-2014-interview-met-wolter-rose

http://hartvanhomos.nl/

Wil je mee eten op 12 april? Meld je dan voor 11:00 op 12 april aan via deze link. https://goo.gl/forms/aaFHn10KDF25CYdV2