Dit jaar vieren we 50 jaar LHBTQ belangenvertegenwoordiging in Wageningen! Om dat te vieren vertellen leden en oud leden van de afgelopen 50 jaar hun verhalen.

 
Dit keer een herinnering van Wouter.

Oprichting

In 1968 was ik bestuurslid van COC-Arnhem. In dat jaar werden Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit opgericht. Het gewest Arnhem telde twee universiteiten. Nijmegen zorgde voor zichzelf, maar Wageningen had een zetje nodig. Ik nam contact op met de hervormde studentendominee. Die verwees mij naar Klaartje Mulder die net als studentendekaan was aangesteld. Die vond het nodig de burgerij op de hoogte te stellen door een stukje in De Veluwepost inhoudende een voorlichtingsavond in de kelder van Unitas. Ton Andriessen uit Arnhem sprak. De Veluwepost plaatste een berichtje, met foto, niet van de spreker maar van het publiek. Overigens niets dan goeds over De Veluwepost. Ze besteedden altijd aandacht aan onze bijeenkomsten.
 
Wat de studenten betreft moet Jan van Est worden genoemd. Hij opende Postbus 89 en legde veel contacten met studentenverenigingen. Zelf kon ik niet veel doen wegens drukke baan en de naweeën van geelzucht die ik in mijn vakantie had opgelopen.. De kelder van Unitas was niet meer beschikbaar wegens te geringe bieromzet. Er is toen een tijdje bij mij thuis vergaderd, maar later in Hoevestein. Na verloop van tijd verliep de zaak en was alleen Jakob Kroeze over om Postbus 89 leeg te halen. Een herstart volgde, weer even bij mij aan huis. Daarna ging het goed met de club.
 
Onderlinge gezelligheid was belangrijk, maar naar buten treden evenzeer. Elk jaar werd voorlichting gegeven aan eerstejaars.