Vacatures

Wil jij je steentje bijdragen aan SHOUT en de LHBTI+ community in en rond Wageningen, en tegelijk ook nog eens een superleuke tijd hebben? Meld je dan aan voor een van onze vrijwilligersvacatures!

Let op: er staat geen vergoeding tegenover deze vacatures. Maar je krijgt er wel een hoop dankbaarheid en plezier voor terug!

Vrijwilligersvacature

Penningmeester

 Als penningmeester beheer je het geld van SHOUT Wageningen. Een groot deel van de financiële zaken van SHOUT is geautomatiseerd, je bent als penningmeester dus voornamelijk bezig met controleren of alles goed gaat. Kijken of voor elke uitgave een bonnetje beschikbaar is, of er geen vreemde uitgaven gedaan worden enzo.

Verder betaal je de rekeningen, betaal je performers die op feesten en activiteiten komen en zorg je dat de subsidies en donaties op de juiste plek in de boekhouding terecht komen.

Ook houd je je af en toe bezig met het aanvragen van een subsidie. Twee keer per jaar maak je een overzicht voor de ALV en een keer per jaar stel je het budget voor het volgende jaar voor.

Veel werk?

Dat valt echt best mee! Omdat vrijwel alles automatisch gaat, kan je het met 1 á 2 uurtjes per week prima onder controle houden.

Bestuursfunctie

Penningmeester is een bestuursfunctie. Behalve je taken als penningmeester ben je dus ook aanwezig bij bestuursvergaderingen en kan je als je dat wil ook andere taken binnen het bestuur op je nemen.

Samenvatting

Je houdt SHOUT’s inkomsten en uitgaven in het oog en bent onderdeel van het bestuur!

Type taak, structureel werk*
Uren per week 2 – 4 uur
Wanneer flexibel
Dagdeel flexibel
Locatie flexibel /
RainbowRoom
Taal Nederlands & Engels
Voorwaarden VOG**

Aanmelden

Stuur een mail naar
info@shoutwageningen.nl

* Structureel werk: werkzaamheden van commissies die doorlopen/herhaaldelijk plaatsvinden, zoals het maandelijks organiseren van feesten en geven van gastlessen op scholen.

** VOG: een Verklaring Omtrent Gedrag kan gratis voor je aangevraagd worden als je er nog geen hebt.

Vrijwilligersvacature

Coördinator AZC commissie

Wageningen heeft twee AZC opvanglocaties waar vluchtelingen voor langere tijd verblijven. De LHBTQ+ vluchtelingen kunnen vanuit de AZC support commissie ondersteuning krijgen. Daarnaast hebben veel vluchtelingen behoefte aan sociaal contact met andere LHBTQ+ personen. Iemand om iets leuks mee te ondernemen, Wageningen beter te leren kennen, naar een SHOUT activiteit te komen of gewoon even te kletsen.

Als coördinator van de commissie heb jij de taak om de hulpvragen van asielzoekers die binnenkomen te behandelen en een invulling voor de te bedenken. Hierbij stuur je de commissieleden aan en koppel je de best passende leden en/of azc buddy’s aan de asielzoekers. Eventueel werk je zelf ook met asielzoekers en voer je zelf de invulling voor de hulpvraag uit.

Ook houd je zicht op het welzijn van de commissieleden en zorg je, samen met het bestuur, ervoor dat zij ondersteunding en (bij)scholing krijgen waar dat nodig is. Wij zijn op het moment bezig met het opnieuw opzetten van de AZC support en het buddy gedeelte is daar een nieuw onderdeel van.

Als coördinator help je het bestuur met het door ontwikkelen van de commissie.

Samenvatting

Je brengt de commissieleden en
asielzoekers bij elkaar, houdt de mailbox bij en handelt hulpvragen af.

Type taak, structureel werk*
Uren per week 2 – 4 uur
Wanneer flexibel
Dagdeel flexibel
Locatie flexibel /
RainbowRoom
Taal Nederlands & Engels
Voorwaarden VOG**

Aanmelden

Stuur een mail naar
info@shoutwageningen.nl

* Structureel werk: werkzaamheden van commissies die doorlopen/herhaaldelijk plaatsvinden, zoals het maandelijks organiseren van feesten en geven van gastlessen op scholen.

** VOG: een Verklaring Omtrent Gedrag kan gratis voor je aangevraagd worden als je er nog geen hebt.

Vrijwilligersvacature

Coördinator Voorlichtingscommissie

De voorlichtingscommissie geeft gratis voorlichting over seksuele diversiteit en genderdiversiteit op basisscholen en middelbare scholen in de regio. De lessen worden overdag gegeven en zijn in het Nederlands. Ook wordt de voorlichtingscommissie soms gevraagd door andere organisaties om een praatje te houden (bijvoorbeeld studentenverenigingen).

Als coördinator houd je de mail van de commissie bij en behandeld de aanvragen voor voorlichtingen. Je zorgt ervoor dat de
commissieleden hiervoor worden ingedeeld, dat ze op de hoogte zijn van het actuele lesmateriaal en waar nodig (bij)scholing krijgen. In samenwerking met de leden houd je het lesmateriaal up-to-date.

Met nieuwe commissieleden heb je een introgesprek (eventueel samen met de vrijwilligerscoördinator van het bestuur) en schat je in of en voor wat voor voorlichtingen of activiteiten ze schikt zijn.

Er wordt tijdens de lessen een gedragscode gehanteerd voor de voorlichters. De lessen op scholen worden gegeven in het Nederlands dus als contactpersoon voor scholen moet je Nederlands spreken.

Samenvatting

Je verwerkt de aanvragen en deelt
leden hiervoor in. Je houdt de mail bij en zorgt dat de leden en het materiaal up- to-date blijven.

Type taak, structureel werk*
Uren per week 2 – 4 uur
Wanneer flexibel
Dagdeel flexibel
Locatie flexibel /
RainbowRoom
Taal Nederlands & Engels
Voorwaarden VOG

Aanmelden

Stuur een mail naar
info@shoutwageningen.nl

* Structureel werk: werkzaamheden van commissies die doorlopen/herhaaldelijk plaatsvinden, zoals het maandelijks organiseren van feesten en geven van gastlessen op scholen.

Vrijwilligersvacature

Buddy voor LHBTQ+ vluchtelingen

Wageningen heeft twee AZC opvanglocaties waar vluchtelingen voor langere tijd verblijven. De LHBTQ+ vluchtelingen kunnen vanuit de AZC support commissie ondersteuning krijgen.

Daarnaast hebben veel vluchtelingen behoefte aan sociaal contact met andere LHBTQ+ personen. Iemand om iets leuks mee te ondernemen, Wageningen beter te leren kennen, naar een SHOUT activiteit te komen of gewoon even te kletsen. Als buddy koppelen we je aan een vluchteling. Dit proberen we zo veel mogelijk te doen op basis van overlappende interesse en behoefte of een gezamenlijke taal die jullie spreken naast Engels.

Als het goed klikt tussen jullie, kunnen jullie vervolgens vaker afspreken en gezamenlijk naar SHOUT activiteiten komen. Wij zijn op het moment bezig met het opnieuw opzetten van de AZC support en het buddy gedeelte is daar een nieuw onderdeel van.

Vind je het leuk om verder mee te denken over de invulling hiervan. Dan kun je je ook daarvoor aanmelden.

Samenvatting

Ga naar SHOUT activiteiten met een LHBTQ+ vluchteling

Uren per week 2 – 4 uur
Wanneer flexibel
Dagdeel flexibel
Locatie flexibel
Taal Engels
Voorwaarden VOG

Aanmelden

Stuur een mail naar
info@shoutwageningen.nl

* Structureel werk: werkzaamheden van commissies die doorlopen/herhaaldelijk plaatsvinden, zoals het maandelijks organiseren van feesten en geven van gastlessen op scholen.