Vacatures

Wil jij je steentje bijdragen aan SHOUT en de LHBTI+ community in en rond Wageningen, en tegelijk ook nog eens een superleuke tijd hebben? Meld je dan aan voor een van onze vrijwilligersvacatures!

Let op: er staat geen vergoeding tegenover deze vacatures. Maar je krijgt er wel een hoop dankbaarheid en plezier voor terug!

Bestuurslid: vrijwilligerscoördinator

SHOUT draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Zowel mensen die ad hoc vrijwilligerswerk doen als georganiseerd in commissies. Als vrijwilligerscoördinator van het bestuur ben jij het eerste aanspreekpunt als er vragen en problemen zijn bij commissies. Daarnaast zet je je in voor het werven van nieuwe vrijwilligers door vacatures op te stellen, de vacaturebank van het Vrijwilligerscentrum (VCW) in de gate te houden en soms kennismakingsgesprekken te voeren met potentiële nieuw vrijwilligers (meestal als ze nog geen lid van SHOUT zijn) en bestaande leden te motiveren om ook vrijwilliger te worden.

Het  behouden van de huidige vrijwilligers is minstens net zo belangrijk, dus zorg jij ook dat alle vrijwilligers zich gewaardeerd voelen en beloond worden voor hun inzet. Het organiseren van vrijwilligersborrels, muntjes uitdelen en een leuk jaarlijks vrijwilligersbedankje bedenken zijn manieren waarop wij onze vrijwilligers bedanken. Ook houden we ze op de hoogte van leuke trainingen die aangeboden worden via diverse kanalen, zoals de Rainbow Academy.

Alle vrijwilligerscoördinatietaken op een rij:

 • Commissies en andere vrijwilligers begeleiden
 • Vrijwilligers werven (via vacatures, kennismakingsgesprekken, wervingsactiviteiten organiseren en binnen de vereniging leden werven)
 • Vrijwilligers belonen met borrels, muntjes en cadeautjes
 • Vrijwilligersbeleid en gedragscodes actueel houden
 • Leden met ideeën op weg helpen (bijv. nieuwe activiteiten of eenmalig evenement)
 • Externe trainingen onder de aandacht brengen bij vrijwilligers (bv. Rainbow Academy)

Naast de rol van vrijwilligerscoördinator voor je als bestuurslid van SHOUT ook een aantal algemene bestuurswerkzaamheden uit. Als bestuur hou je je bezig met de lange termijn ontwikkeling van SHOUT en een aantal dagelijkse uitvoer taken, zoals het openen van de verenigingsavond en zo nu en dan eindverantwoordelijke zijn bij activiteiten in de theaterzaal.

Er zijn verschillende portefeuilles beschikbaar die onderling tussen de bestuursleden verdeeld worden op basis van interesse. Enkele takenpakketten zijn:

 • Welsaam (verschillende onderwerpen, zoals bestuurdersoverleg en ontwikkeltafels)
 • contact onderhouden met de WUR en studentenorganisaties
 • beheer van de Rainbow Room
 • contact onderhouden met gemeente
 • vluchtelingenzaken

Type: structureel werk

Inzet: flexibel

Uren per week: 8

Wanneer: flexibel en deels op vaste momenten.

Dagdeel: afhankelijk van de taak

Locatie: afhankelijk van de taak

Taal: Nederlands & Engels

Voorwaardes: VOG  (gratis)

Bestuurslid: secretaris

Als secretaris ben jij het eerste aanspreekpunt voor mensen die contact opnemen met SHOUT. Dit varieert van (commissie)leden met vragen, tot externe contacten, tot potentiële nieuwe leden. Jouw belangrijkste functie is om te zorgen dat deze mails op de juiste plaats terecht komen en beantwoord worden. Een deel zul je zelf beantwoorden, een deel is duidelijk bestemd voor een andere bestuursfunctie of commissie, en een deel kun je bespreken bij de bestuursvergaderingen.

De secretaristaken zijn als volgt:

 • Beheren van de mail
  • Geïnteresseerde leden met informatie over SHOUT verstrekken
  • Gegevenswijzigingen, aanmeldingen en afmeldingen afhandelen
  • Commissiemails doorsturen naar de desbetreffende commissie
  • Overige e-mails naar eigen inzicht of in overleg met het bestuur beantwoorden of doorgeven aan iemand anders binnen SHOUT
 • Notuleren tijdens bestuursvergaderingen en ALV’s
 • Informatie vanuit het bestuur aan leden mededelen (zoals een uitnodiging voor de ALV, of een (tijdelijke) wijziging in het activiteitenrooster)

Naast de rol van secretaris voer je als bestuurslid van SHOUT ook een aantal algemene bestuurswerkzaamheden uit. Als bestuur hou je je bezig met de lange termijn ontwikkeling van SHOUT en een aantal dagelijkse uitvoer taken, zoals het openen van de verenigingsavond en zo nu en dan eindverantwoordelijke zijn bij activiteiten in de theaterzaal.

Er zijn verschillende portefeuilles beschikbaar die onderling tussen de bestuursleden verdeeld worden op basis van interesse. Enkele takenpakketten zijn:

 • Welsaam (verschillende onderwerpen, zoals bestuurdersoverleg en ontwikkeltafels)
 • contact onderhouden met de WUR en studentenorganisaties
 • beheer van de Rainbow Room
 • contact onderhouden met gemeente
 • vluchtelingenzaken

Type: structureel werk

Inzet: flexibel

Uren per week: 5 uur aan secretaris-specifieke taken; algemene bestuurstaken in overleg

Wanneer: flexibel, afhankelijk van de taak

Dagdeel: flexibel, afhankelijk van de taak

Locatie: afhankelijk van de taak

Taal: Nederlands & Engels

Voorwaarde: VOG (gratis)

* Structureel werk: werkzaamheden van commissies die doorlopen/herhaaldelijk plaatsvinden, zoals het maandelijks organiseren van feesten en geven van gastlessen op scholen.

** VOG: een Verklaring Omtrent Gedrag kan gratis voor je aangevraagd worden als je er nog geen hebt.

Vrijwilligersvacature

Coördinator AZC commissie

Wageningen heeft twee AZC opvanglocaties waar vluchtelingen voor langere tijd verblijven. De LHBTQ+ vluchtelingen kunnen vanuit de AZC support commissie ondersteuning krijgen. Daarnaast hebben veel vluchtelingen behoefte aan sociaal contact met andere LHBTQ+ personen. Iemand om iets leuks mee te ondernemen, Wageningen beter te leren kennen, naar een SHOUT activiteit te komen of gewoon even te kletsen.

Als coördinator van de commissie heb jij de taak om de hulpvragen van asielzoekers die binnenkomen te behandelen en een invulling voor de te bedenken. Hierbij stuur je de commissieleden aan en koppel je de best passende leden en/of azc buddy’s aan de asielzoekers. Eventueel werk je zelf ook met asielzoekers en voer je zelf de invulling voor de hulpvraag uit.

Ook houd je zicht op het welzijn van de commissieleden en zorg je, samen met het bestuur, ervoor dat zij ondersteunding en (bij)scholing krijgen waar dat nodig is. Wij zijn op het moment bezig met het opnieuw opzetten van de AZC support en het buddy gedeelte is daar een nieuw onderdeel van.

Als coördinator help je het bestuur met het door ontwikkelen van de commissie.

Samenvatting

Je brengt de commissieleden en
asielzoekers bij elkaar, houdt de mailbox bij en handelt hulpvragen af.

Type taak, structureel werk*
Uren per week 2 – 4 uur
Wanneer flexibel
Dagdeel flexibel
Locatie flexibel /
RainbowRoom
Taal Nederlands & Engels
Voorwaarden VOG**

Aanmelden

Stuur een mail naar
info@shoutwageningen.nl

* Structureel werk: werkzaamheden van commissies die doorlopen/herhaaldelijk plaatsvinden, zoals het maandelijks organiseren van feesten en geven van gastlessen op scholen.

** VOG: een Verklaring Omtrent Gedrag kan gratis voor je aangevraagd worden als je er nog geen hebt.

Vrijwilligersvacature

Coördinator Voorlichtingscommissie

De voorlichtingscommissie geeft gratis voorlichting over seksuele diversiteit en genderdiversiteit op basisscholen en middelbare scholen in de regio. De lessen worden overdag gegeven en zijn in het Nederlands. Ook wordt de voorlichtingscommissie soms gevraagd door andere organisaties om een praatje te houden (bijvoorbeeld studentenverenigingen).

Als coördinator houd je de mail van de commissie bij en behandeld de aanvragen voor voorlichtingen. Je zorgt ervoor dat de
commissieleden hiervoor worden ingedeeld, dat ze op de hoogte zijn van het actuele lesmateriaal en waar nodig (bij)scholing krijgen. In samenwerking met de leden houd je het lesmateriaal up-to-date.

Met nieuwe commissieleden heb je een introgesprek (eventueel samen met de vrijwilligerscoördinator van het bestuur) en schat je in of en voor wat voor voorlichtingen of activiteiten ze schikt zijn.

Er wordt tijdens de lessen een gedragscode gehanteerd voor de voorlichters. De lessen op scholen worden gegeven in het Nederlands dus als contactpersoon voor scholen moet je Nederlands spreken.

Samenvatting

Je verwerkt de aanvragen en deelt
leden hiervoor in. Je houdt de mail bij en zorgt dat de leden en het materiaal up- to-date blijven.

Type taak, structureel werk*
Uren per week 2 – 4 uur
Wanneer flexibel
Dagdeel flexibel
Locatie flexibel /
RainbowRoom
Taal Nederlands & Engels
Voorwaarden VOG

Aanmelden

Stuur een mail naar
info@shoutwageningen.nl

* Structureel werk: werkzaamheden van commissies die doorlopen/herhaaldelijk plaatsvinden, zoals het maandelijks organiseren van feesten en geven van gastlessen op scholen.

Vrijwilligersvacature

Buddy voor LHBTQ+ vluchtelingen

Wageningen heeft twee AZC opvanglocaties waar vluchtelingen voor langere tijd verblijven. De LHBTQ+ vluchtelingen kunnen vanuit de AZC support commissie ondersteuning krijgen.

Daarnaast hebben veel vluchtelingen behoefte aan sociaal contact met andere LHBTQ+ personen. Iemand om iets leuks mee te ondernemen, Wageningen beter te leren kennen, naar een SHOUT activiteit te komen of gewoon even te kletsen. Als buddy koppelen we je aan een vluchteling. Dit proberen we zo veel mogelijk te doen op basis van overlappende interesse en behoefte of een gezamenlijke taal die jullie spreken naast Engels.

Als het goed klikt tussen jullie, kunnen jullie vervolgens vaker afspreken en gezamenlijk naar SHOUT activiteiten komen. Wij zijn op het moment bezig met het opnieuw opzetten van de AZC support en het buddy gedeelte is daar een nieuw onderdeel van.

Vind je het leuk om verder mee te denken over de invulling hiervan. Dan kun je je ook daarvoor aanmelden.

Samenvatting

Ga naar SHOUT activiteiten met een LHBTQ+ vluchteling

Uren per week 2 – 4 uur
Wanneer flexibel
Dagdeel flexibel
Locatie flexibel
Taal Engels
Voorwaarden VOG

Aanmelden

Stuur een mail naar
info@shoutwageningen.nl

* Structureel werk: werkzaamheden van commissies die doorlopen/herhaaldelijk plaatsvinden, zoals het maandelijks organiseren van feesten en geven van gastlessen op scholen.