Geschiedenis

De geschiedenis van SHOUT valt in drie tijdperken in te delen. De tijd van de (studenten)werkgroep waar het allemaal mee begon, Homogroep Wageningen die voortbouwde op de fundamenten van de studentenwerkgroep en SHOUT die weer ontstaan is uit de Homogroep. Hieronder een overzicht van de geschiedenis onverdeeld in deze tijdperken.

1968 – 1981 Wageningse (studenten)werkgroep homoseksualiteit

Overal in Nederland ontstaan in de jaren 60 studentenwerkgroepen rondom homoseksualiteit. Ook in Wageningen willen een aantal mensen een werkgroep oprichten. Na overleg met de studentenpredikant van de dan nog Landbouw Hogeschool Wageningen wordt een oproep geplaats in het Wagenings Hogeschool Dagblad. Zo ontstaat in 1968 de Wageningse studentenwerkgroep homoseksualiteit (WSWH) met een eigen postbus (89). Er worden huiskamerbijeenkomsten georganiseerd en ook avonden georganiseerd bij jongerenvereniging Unitas, het Wijkhuis en Jokari.

In 1972 wordt er besloten dat de werkgroep zich niet alleen op studenten moet richten en verandert de naam in Wageningse werkgroep homoseksualiteit (WWH). In de jaren zeventig ligt de WWH meermalig bijna stil door het grote verloop van studenten.

Een keer ging een initiatief aan haar succes ten onder. Bij het Troost Integratie Kafee in Troika konden homo’s en hetero’s met elkaar integreren. Er kwam echter zoveel hetero’s dat het homoseksualiteitsthema helemaal naar de achtergrond verdween.

1981 – 2010 Homogroep Wageningen

Begin jaren tachtig wilde het COC-Arnhem weten wat er gaande was aan homoactiviteiten in de provincie. Zo kwam ze ook in Wageningen terecht. Een aantal mensen reageerde op de oproep van het COC en er werd een bijeenkomst georganiseerd.  Diezelfde avond nog werd besloten om met de aanwezige mensen iets te ondernemen, om avonden te organiseren voor homoseksuelen in Wageningen. Ook werd er toen besloten dat de Homogroep Wageningen geen deel zou gaan uitmaken van het COC.

De Homogroep groeit steeds meer. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig verhuist de groep van locatie naar locatie: Troost, Zeezicht, Unitas… Er bestaat al een hele tijd behoefde aan een eigen pand, een eigen vaste plek. Niet alleen voor café-avonden is een eigen plek gewenst. Ook was er gebrek aan een plaats om te vergaderen, een archief aan te leggen en constant bereikbaar te zijn.

Een jaar lang was alles gevestigd in een flatje op Pomona. Het secretariaat, het antwoordapparaat en alle vergaderingen werden er gehouden. Er belden zelfs mannen die dachten dat er een escortservice zat! In 1984 kwam de Wilde Wereld tot stand (meer over die historie van het pand) en wilde de Homogroep zich hier ook graag huisvesten. Om de huur te betalen was een gemeentesubsidie nodig en daarvoor moest de Homogroep een officiële vereniging worden.

In 1985 worden de statuten goedgekeurd en is de Homogroep een officiële vereniging met een eigen locatie. Van april 1988 tot ergens in 2006 heeft  de Homogroep hun eigen tijdschrift, het Roze bericht.

Na een lange verbouwing van het pand is er op 14 april 1989 voor het eerst een homocafé-avond in De Wilde Wereld. Met de groeiende studentenaantallen groeit ook de Homogroep in de jaren negentig. Er worden vele dingen ondernomen en ook flink politiek bedreven met de gemeenteraad. In 1997 werd de specifieke vrouwengroep binnen de Homogroep opgeheven door gebrek aan belangstelling. In 1998 ging de Homogroep online met haar eerste website bij De Digitale Stad.

Vanaf 2002 had ze haar eigen domein, homogroep.nl. Rond 2006 brak een moeilijke tijd aan voor de Homogroep. Er waren niet veel mensen meer actief en er ontstond naast de Homogroep een actieve groep LHB jongeren vanuit Unitas. In 2009 sloot deze jongerengroep onder de naam SHOUT zich aan bij Homogroep. Deze groep bracht weer leven in de brouwerij en naast de feesten ontstonden vele nieuwe activiteiten.

In 2010 kreeg Homogroep een ANBI-status toegewezen, waardoor mensen vanaf dat moment belastingvrij kunnen doneren. Eind 2010 werd door de Algemene Ledenvergadering besloten dat Homogroep Wageningen en SHOUT verder zouden gaan onder de naam SHOUT Wageningen.

2011 – heden SHOUT Wageningen

Na de naamsverandering ging het een aantal jaar erg goed met SHOUT. Er werden naast de zaterdagfeesten ook feesten op donderdagen geïntroduceerd die zich meer richtte op studenten.

In 2012 werd gestart met de Find Out SHOUT, een introductieperiode voor geïnteresseerden in de vereniging in het najaar. In 2013 breidde SHOUT haar maatschappelijke functie van veilige ontmoetingsplek en voorlichting geven uit door een asielzoekerssupport commissie op te richten die de LHBTQ asielzoekers die in de procesopvang in Wageningen zitten te steunen.

Ook nu waren er weer fluctuaties in vrijwilligersaantallen. De PR commissie verdween en haar taken schoven naar de feestencommissies die zelf verantwoordelijk werden voor posters en promotie maken, ook het aantal café-avonden ging voor een paar jaar flink omlaag. In 2014 werd de PR commissie weer nieuw leven ingeblazen en de caféavonden werden weer frequenter.

SHOUT draaide weer op een stabiel niveau, maar het was lastig nieuwe leden te vinden en de bezoekersaantallen van de feesten liepen terug. In najaar 2016 pakte de PR commissie groot uit met een week vol activiteiten (Pink Week) om SHOUT weer bekender te maken bij de universiteit en de inwoners van Wageningen. Het was een succes en de bezoekersaantallen bij de feesten gingen daarna gestaag weer omhoog.

In juni 2017 werd bekend dat SHOUT samen met Stichting theaterzaal De Wilde Wereld de kantoorruimte van het voormalige infocentrum konden gaan huren. Deze grotere kantoorruimte zou ook ruimte moeten bieden aan verenigingsavonden voor SHOUT-leden om naast belangenvereniging ook meer een gezelligheidsvereniging te worden. De ruimte werd opgeknapt door leden van SHOUT.

Vanaf januari 2018 is gestart met een wekelijkse verenigingsavond op dinsdagavond.

 

 

1968

Oprichting van de Wageningse Studenten Werkgroep Homosexualiteit (WSWH) en van Postbus 89

1972

Avonden in Jokari; WSWH wordt WWH

1974

Avonden in het Wijkhuis

1978

Opening Troost Integratie Kaffee (Troika) en eethuis Zeezicht

1979

teveel hetero’s – Troika ter ziele

Mei 1981

oprichting Homogroep Wageningen

Maart 1982

Studium Generale Homocyclus

1983

Avonden in café Troost

1984

Oprichting vrouwengroep; eerste voorbereidingen De Wilde Wereld

1985

Café Troost failliet; Avonden in Unitas

8 nov. 1985

Homogroep Wageningen officiële vereniging met statuten en gemeentesubsidie

1986-1989

verbouwing van De Wilde Wereld (grootste deel)

December 1987

Roze Platform ter ziele

April 1988

verschijning van het eerste officiële Roze Bericht

14 april 1989

eerste homocafé-avond in De Wilde Wereld

6 april 1990

presentatie nota “Gemeentepolitiek en homosexualiteit”

Mei 1991

10-jarig bestaan Homogroep Wageningen

27 mei 1991

Homonota aangenomen in de gemeenteraad

Maart 1992

instelling samenlevingsregister door de Gemeente Wageningen

november 1993

12 1/2 -jarig jubileum Homogroep Wageningen en 25 jaar Postbus 89 een Almanak werd uitgegeven

Mei 1996

viering derde lustrum met een hele feestweek

1997

wegens matige belangstelling opheffing vrouwengroep

Augustus 1998

de Homogroep heeft een eigen Homopage op het internet

Februari 2000

eerste betaalde medewerker bij de Homogroep Wageningen

Lente 2000

oprichting homojongerengroep Jip en Janneke

December 2000

de beheergroep van de zaal, waar de Homogroep in deelneemt, wordt een stichting: Stichting theaterzaal de Wilde Wereld

2002

Homogroep.nl wordt eigen domeinnaam op internet

2009

Jongerengroep SHOUT treed toe tot Homogroep

2010

Homogroep krijgt AMBI status

2011

Homogroep verandert haar naam in SHOUT

Maart 2012

eerste donderdagfeest voor studenten

September 2012

start met Find Out SHOUT

2013

oprichting AZC support commissie

Augustus 2013

start met feest geven tijdens de Annual Introduction Days

December 2016

Pink Week op de WUR en in de stad

Zomer en najaar 2017

renovatie nieuw kantoor, Rainbow Room

November 2017

SHOUT Extravaganza Drag Night

Januari 2018

start met verenigingsavonden in de Rainbow Room